AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 472
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Za bolju 2021

13/01/2021

Poštovane kolege pomorci članovi Unije i budući članovi,

Kao što se moglo pročitati u prethodnom tekstu članovi Upravnog odbora Unije pomoraca su započeli novu godinu puni optimizma i ambicioznih planova.

Jedna od važnih odluka koju smo donijeli odmah na početku godine je i smanjenje članarine sa 60 na 45 eura za godinu dana. Do odluke o smanjenju članarine se došlo najviše zbog trenutne situacije u pomorstvu. Svjesni smo činjenice da se mladi oficiri sve češće angažuju kao vršioci dužnosti ili bivaju ucjenjeni radnim angažmanom po nepovoljnijim uslovima, kao i da je zaposlenje u ovom periodu pandemije jako nesigurno. Osim toga, zahvaljujući povećanju članstva na preko 400 članova kao i racionalnim upravljanjem finansijama ostvaren je stabilan finansijski trenutak u kom Unija može uspješno ispunjavati sve finansijske obaveze koje joj dospjevaju a što se može vidjeti u najnovijem Finansijskom Izvještaju. U cilju daljeg smanjivanja troškova, radi se na projektu izrade elektronskih članskih kartica, koje će uskoro biti definisane i poslate članovima korisnicima.

Za nove članove, način uplate je kao i do sada, djeljiv i prilagodljiv u odnosu na period uplate. Ukoliko se neko učlani u prvih 4 mjeseca tekuće godine iznos članarine je 45 eura, ako se postane član u periodu od 01.05. do 31.08. uplata je 30 eura, dok za one što postaju članovi u posljednjih 4 mjeseca godine uplata je samo 15 eura. Članarina ističe kao i do sada 31.12. tekuće godine.

Članarina za ne-oficirski kadar je 24 eura godišnje i vodi se istim pravilom za nove članove 3 x 8 eura na svaka 4 mjeseca u godini. Kao i do sada članarina za pripravnike (kadete i asistente) je besplatna.

Vezano za aktuelne procese koji se tiču pomoraca i pomorstva, nesumnjivo je da ćemo u 2021. godini nastaviti ukazivati na sve postojeće probleme, čineći maksimalne napore u cilju njihovih riješavanja. Takođe, sa istom dozom upornosti ćemo nastojati da upozorimo na sve eventualne propuste ili loše odluke predstavnika nacionalne administracije a koje bi mogle rezultirati nezadovoljstvom naših pomoraca odnosno negativno se odraziti na naš status.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim članovima udruženja na podršci i povjerenju. Istovremeno pozivamo sve članove da se aktivno uključe u rad udruženja te svojim angažmanom ili pak sugestijama doprinesu boljem definisanju prioriteta i bržem postizanju ciljeva.

Na nama je da se nadamo da će udruživanje da se nastavi, jer je to jedina naša moć. Kao pojedinci smo nezaštićeni, neshvaćeni, sistemu nevidljivi i kao takvi osuđeni da prihvatamo gotova rješenja koja se pred nas postavljaju, bez mogućnosti da na njih utičemo. Zato vas stalno pozivamo da nam se priključite. Unija pravi razliku! Zaštitimo naša prava i profesiju, naše radne angažmane, a samim tim i naše porodice kada drugi koji bi o tome trebali, ne misle ili ne vide svoj interes u tome.

 

U nadi da će naša brojnost biti naša glavna snaga,

želimo vam uspješan početak godine.

 

UO Unije pomoraca CG